Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Изготвяне на независими експертни оценки за счетоводни нужди

Счетоводни оценки се извършват за счетоводни нужди на клиентите ни и за преоценяване на активи на дружества.

Велинов Консулт ЕООД изготвя ежегодни експертни преоценки на активите на дружества, съгласно чл. 16 от Закона за счетоводство и счетоводната политика на дружеството.