Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Изготвяне на независими експертни оценки на идеални части

Оценка на идеална част от имот е необходима на съсобствениците на имот при делба на имота. В такива случаи се изчислява стойността на идеалната част, която всеки от собствениците притежава.

Велинов Консулт ЕООД определя точните площи на всеки отделен обект и разпределението на съответните идеални части от общите части на базата на ценообразуване. Получената информация се използва от инвеститори при започване на строеж на жилищна сграда с различни обособени обекти.