Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Видове оценки изготвяни от Велинов Консулт ЕООД

Опитът на Велинов Консулт ЕООД, натрупан с дългогодишната практика и формираният екип от специалисти и експерти оценители дават възможност на дружеството да предлага всички видове експертни оценки.

  • Оценки на имоти
  • Ипотечни оценки
  • Приватизационни оценки
  • Оценки за съда
  • Оценки за счетоводни нужди
  • Застрахователни оценки
  • Оценки при продажба на активи
  • Оценки за апортна вноска
  • Оценки за развитие
  • Оценки на идеална част от имот