Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Извършване на независими експертни оценки за съда

Съдебни оценки се изготвят за да послужат на клиентите ни пред съда. При съдебен спор съдът назначава за вещи лица експерти, които трябва да дадат становище за определяне на:

  • Оценка на пазарна стойност на недвижим имот към определена дата
  • Оценка на разходи, вложени за строителството на един обект
  • Оценка на наемни стойности
  • Оценка на пропуснати ползи от наеми
  • Оценка на стойност на различни машини, съоръжения и оборудване
  • Оценка на пазарна стойност на търговска марка
  • Оценка на пазарна стойност на произведения на изкуството
  • Оценка на пазарна стойност на скъпоценни камъни