Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Изготвяне на независими експертни оценки при продажба на активи

Оценки при продажба на активи представяме в кратка и разширена форма на доклад с оценката, който служи на клиента ни като ориентир за начална реална пазарна цена (стойност).

Велинов Консулт ЕООД подготвя и информира собственикът за стойността на имущество му, преди то да бъде предложено за продажба.