Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Опит в оценяването

Велинов Консулт ЕООД има над 17 годишен опит в изготвянето на експертни оценки.

Дългогодишната практика на дружеството е формирала екип от експерти оценители изготвящи всички видове оценки.

Оценяване на недвижими имоти

 • оценка на апартаменти
 • оценка на фамилни къщи и вили
 • оценка на административни сгради
 • оценка на производствени сгради
 • оценка на хотели, мотели, хижи и почивни станции
 • оценка на ресторанти, снекбарове, барове, сладкарници, дискотеки и други
 • оценка на земи в регулация и извън регулация
 • оценка на хладилни складове
 • оценка на аптеки и аптечни складове
 • оценка на ЖП-линии
 • оценка на сондажи
 • оценка на незавършено строителство
 • оценка на градини с трайни насаждения и със земеделска продукция

Оценяване на движими вещи

 • оценка на леки автомобили
 • оценка на тежкотоварни автомобили и ремаркета
 • оценка на пътни и строителни машини
 • оценка на кораби
 • оценка на яхти
 • оценка на локомотиви и ЖП-вагони
 • оценка на самолети

Оценяване на цели предприятия

 • оценка на търговски дружества
 • оценка на обособени части от търговски дружества
 • оценка на предприятия на еднолични търговци
 • оценка на вземания

Оценки при изготвяне на инвестиционни проекти

 • оценка при инвестиране в строителството на сгради и съоръжения