Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Какъв е нашият оценителски опит?

Дружеството има изготвени над 15 000 оценки. Изготвяме оценки за повечето банки в България. По рамков договор изготвяме оценки на електротехнически обекти на територията на 9 области. Активно работим с държавни структури. По обществени поръчки имаме сключени рамкови договори за оценка на активи на територията на цялата страна. Работим с малки и големи общини. Изготвяме различни видове оценки и концесионни анализи на обекти собственост на тези общини. Изготвили сме над 80 приватизационни оценки на обособени обекти на цели предприятия за Агенцията за приватизация гр. София. По наши оценки са приватизирани над 60 хотела и заведения от Министерството на икономиката. Изработили сме множество приватизационни анализи. Изготвяме много оценки за счетоводни нужди по стандарт 16 от МСС и НСС. През 2012 г. след спечелена обществена поръчка сме изготвили и най-голямата по обем преоценка в България с обем над 6 000 сгради и над 57 000 позиции на машини и съоръжения. По пет спечелени обществени поръчки сме изготвили оценки на над 350 обекта на Министерството на отбраната.