Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Едностаен апартамент Варна

Хотел Перла

Експертни оценки и консултиране по ISO 9001

Велинов Консулт ЕООД е консултантска и оценителска фирма, основана през 1996 година. В практиката си дружеството се утвърди като предпочитан партньор в сферата на експертните оценки и приватизационните оценки.

Велинов Консулт ЕООД изготвя оценки на имоти, ипотечни оценки, приватизационни оценки, оценки за съда, счетоводни оценки, застрахователни оценки, оценки при продажба на активи, оценки за апортна вноска, оценки за развитие, оценки на идеална част и други специализирани експертни оценки.

Велинов Консулт ЕООД предлага консултиране при сертифициране по ISO 9001.

Управител на дружеството е Людмил Иванов Велинов.

С цел повишаване качеството на предлаганата услуга и съобразяване с местните условия, Велинов Консулт ЕООД, привлича и ползва експерти оценители от Варна и от други региони на страната като София, Шумен, Добрич.

Дружеството развива дейността си на територията на цялата страна и приоритетно в град Варна и Варненски регион.