Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Извършване на независими експертни оценки за развитие

Оценки за развитие са необходими при анализ и планиране на предстоящи инвестиции.

Велинов Консулт ЕООД изчислява скритата непроявена стойност на имот или проект. Предвиждаме бъдещата доходност от конкретната инвестиция, за да се информира инвеститорът, каква възвръщаемост да очаква от нея.

Например ако даден имот бъде построен, достроен, надстроен, инвеститорите се нуждаят от информация, дали инвестицията ще има желаната от тях възвращаемост, доходност и печалба.