Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Извършване на независими експертни оценки необходими при ипотека

Ипотечни оценки са вид експертни оценки, които се изготвят за да послужат на клиента при определяне на реално допустимия размер кредит, при ипотека на имот или залог на движимо имущество в полза на кредитна институция. В подобни случаи недвижимото имущество се залага в полза на банката.

Велинов Консулт ЕООД определя пазарната стойност на дълготрайните материални активи, които обезпечават предоставения кредит.

При особен залог на цяло предприятие се оценява стойността на дялове или акции на дадено дружество.