Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Клиенти на Велинов Консулт ЕООД

Взаимоотношенията с клиентите на Велинов Консулт ЕООД се базират на принципа за коректност.

Взаимоотношенията с банки и финансови институции са на база договори за изготвяне на експертни оценки. Екипа на Велинов Консулт ЕООД контактува с кредитни инспектори и осигурява реална оценка на обектите.

Държавни институции и компании:

 • Агенция за приватизация
 • Агенция за държавни вземания
 • Държавен резерв
 • Община Варна
 • Областна администрация - град Варна
 • Община Дългопол
 • НК БДЖ ЕАД
 • НК Железопътна инфраструктура
 • Агенция за държавни вземания
 • Агенция по вписванията

Частни дружества:

 • Софарма АД
 • Е.ОН България Мрежи АД
 • Топлофикация Русе АД
 • Инжстройинженеринг АД
 • Солвей соди
 • Златни Пясъци АД
 • Св. Св. Константин и Елена АД
 • Източна Газова Компания ЕООД
 • Планекс АД
 • Лукойл АД
 • Хидростроя АД
 • Булагро Холдинг АД
 • Корн АД