Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Работен екип на Дружеството

Людмил Велинов - Управител

Икономист. Управител и собственик на Велинов консулт ЕООД. Работил е като проектант. Дългогодишен финансов ревизор на "Социално осигуряване" в град Варна. Сертифициран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия, вземания и земеделски земи и трайни насаждения. Стажът му в сферата на експертните и приватизационните оценки е над 20 години. Вещо лице е във Варненския окръжен съд, Варненския административен съд, Варненския районен съд, НАП, Варненска прокуратура и др.

Нашите оценители са дипломирани инженери и икономисти с богат практически опит. Запознати са с изискванията на международните и европейските оценителски стандарти и притежават сертификати издадени от Камарата на независимите оценители на която са учредители и активни членове.