Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Цели и принципи на Велинов Консулт

В практиката си Велинов Консулт ЕООД е изградило и утвърдило свои принципи и методи на работа, които стриктно спазва в следването на целите, които си е поставило.

Благодарение на професионализма, екипът ни е утвърден като уважаван и предпочитан от клиентите специалист.

Велинов Консулт ЕООД се стреми към максимално качество в обслужването и обективност в оценяването.

Бизнесът ни е насочен към:

  • Предлагане на експертни и приватизационни оценки с високо качество, съобразени с пазарните цени.
  • Компетентност, осигурена чрез образование, обучение, практика и опит. Натрупване на опит в оценителската дейност.
  • Приемане на задачата за оценка при сигурност за нейното извършване.
  • Информацията в оценката е поверителна. Възможно е предоставяне на данни на други лица, само след изрично съгласие на клиента.
  • При оценка на актив се работи само за един клиент или заинтересувана страна.
  • Не се участва в покупко-продажба или в управлението на оценяван имот.
  • Хонорарът за извършване на оценката не се основава на размера на стойността, която ще се получи в резултат на оценката.