Велинов Консулт ЕООД

Велинов
Консулт ЕООД

 

Ценова политика на Дружеството

Хонорарът за извършване на оценката не се основава на размера на стойността, която ще се получи в резултат на оценката.

  • В ценовата си политика Велинов Консулт ЕООД прилага принципите на пазарната конкуренция.
  • Цената за изготвяне на пазарна оценка зависи в най-голяма степен от времето необходимо на фирмата за нейното определяне, броя на хората заети с работа по изготвянето на оценката и необходимите разходи свързани с това (транспортни, за материали и други).
  • Като пример може да се разгледа оценката на един апартамент в град Варна, която се изготвя на цена от 100 до 150 лева.